OPĆI UVJETI korištenja ”CREATIV DRESS”

Ovi OPĆI UVJETI uređuju odnos između “CREATIVE DRESS” d.o.o, u daljnjem tekstu "CREATIVE DRESS", s jedne strane i Korisnici Internet stranica i usluga smještenih na domeni http://creative-hr.eu/ (u daljnjem tekstu Korisnici), s druge strane.

"CREATIVE DRESS" d.o.o je tvrtka registrirana prema Trgovačkom zakoniku Republike Bugarske prema UIC-u 204498205, sa sjedištem i poslovnom adresom: grad Blagoevgrad 2700, ul. Todor Aleksandrov br. 23, e-mail: [email protected] telefon: 0882246229 [EA1]

"CREATIVE DRESS" d.o.o je registriran kao administrator osobnih podataka i posjeduje Certifikat o upravitelju osobnih podataka № ……………..

Molimo pročitajte sve uvjete i odredbe objavljene prije korištenja informacija i komercijalnih usluga koje nudi stranica http://creative-hr.eu/ (naziva se Usluge). S vizualizacijom http://creative-hr.eu/, svaki korisnik automatski udovoljava dolje navedenim uvjetima.

Ovaj dokument sadrži informacije o aktivnosti „CREATIVE DRESS-a” i općim uvjetima korištenja usluga koje pruža CREATIVE DRESS, a odnose se na odnos između nas i svakog od naših registriranih korisnika.

Potvrda Općih uvjeta nužan je i neophodan uvjet za sklapanje ugovora između Korisnika i CREATIVE DRESS.

PRUŽENE USLUGE

Čl. 1 Usluge koje CREATIVE DRESS pruža potrošaču su usluge informacijskog društva u smislu Zakona o e-trgovini.

Čl. 2 CREATIVE DRESS je e-trgovina koja je dostupna na http://creative-hr.eu/, putem koje potrošači imaju mogućnost potpisivanja ugovora o kupnji i prodaji robe koju nudi CREATIVE DRESS.

IDENTIFIKACIJA I REGISTRACIJA

Čl. 3 (1) "CREATIVE DRESS" identificira korisnike web-mjesta pohranjivanjem log datoteka na poslužitelju na adresi http://creative-hr.eu/ i na IP adresi korisnika.

(2) CREATIVE DRESS ima pravo prikupljati i koristiti podatke o korisnicima nakon njihove registracije. Informacije kojima se osoba može identificirati mogu uključivati ime, prezime, datum rođenja, spol, adresu, telefon i sve druge podatke koje je osoba dobrovoljno dala prilikom registracije.

Informacije također uključuju sve druge informacije koje Korisnik unese, koristi ili pruži nakon korištenja Usluga koje pruža „CREATIVE DRESS”.

(3) Korisnici se također mogu identificirati putem svojih Facebook i Google računa.

Čl. 4 (1) "CREATIVE DRESS" dužne su postupati s dužnom pažnjom i bit će odgovorne za zaštitu podataka o Korisniku, koji su mu postali poznati u vezi s registracijom, sukladno ovim Općim uvjetima, osim u slučaju više sile, slučajnog događaja ili zlonamjernog djelovanja trećih osoba.

(2). U obrascu za registraciju koji je korisnik ispunio prilikom registracije, "CREATIVE DRESS" označava obveznu ili dobrovoljnu prirodu pružanja podataka i posljedice odbijanja pružanja podataka.

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta, Korisnik je suglasan da će informacije o njemu / njoj biti obrađene na način predviđen u njemu.

(3) Ograničenja iz st. 1 ne primjenjuje se u slučaju da se pojavi obveza "CREATIVE DRESS" da se korisniku pruže osobni podaci nadležnim državnim tijelima prema važećem zakonodavstvu.

Čl. 5 (1) "CREATIV DRESS" prikuplja i koristi podatke iz čl. 4 za svrhe navedene u ovim Općim uvjetima, kao i za ponudu novih potrošačkih dobara i / ili usluga (besplatnih ili plaćenih).

Opisane svrhe za koje se informacije koriste nisu u potpunosti navedene i ne podrazumijevaju obveze "CREATIVE DRESS".

(2) Nakon usvajanja ovih Općih uvjeta, Korisnik je suglasan s obradom svojih osobnih podataka za potrebe ovog Ugovora i Izravnog proizvođača.

Čl. 6 (1) Korisnik se može registrirati popunjavanjem odgovarajućeg online obrasca za prijavu, dostupan on-line na web stranici „CREATIVE DRESS”, prihvaćajući ove Opće uvjete i izjavljujući da je kvalificiran.

(2) Pritiskom na virtualni gumb "Registracija" koji ima snagu pisane potvrde Općih uvjeta, Korisnik daje elektroničku izjavu u smislu Zakona o elektroničkom dokumentu i elektroničkom potpisu, navodeći da je upoznat s ovim Općim uvjetima, prihvaća ih i posvećena je poštivanju istih.

Snimanjem na odgovarajućem mediju na poslužitelju „CREATIVE DRESS”, putem općeprihvaćenog standarda za konverziju na tehnički način koji ga omogućuje reprodukciju, elektronički iskaz postaje elektronički dokument u smislu navedenog zakona. „CREATIVE DRESS” može pohraniti u log datotekama na svom poslužitelju IP adresu Korisnika, kao i sve druge informacije potrebne za identifikaciju i reprodukciju svoje elektroničke izjave o prihvaćanju. Općih uvjeta u slučaju pravnog spora. Tekst ovih Uvjeta i odredbi dostupan je na web-mjestu „CREATIV DRESS” na način koji omogućuje pohranjivanje i reprodukciju.

(3) Prilikom popunjavanja zahtjeva za registraciju, Korisnik je dužan pružiti potpune i točne podatke o identitetu (za pojedince), pravnom statusu (za pravne osobe) i drugim podacima koji se zahtijevaju elektroničkim obrascem „CREATIVE DRESS” podataka ažurira u roku od 7 (sedam) dana od njihove promjene.

Korisnik izjavljuje da pristaje na pružanje potrebnih osobnih podataka, osiguravajući da su podaci koje daje tijekom postupka registracije istiniti, potpuni i točni te da ih ažurira pravovremeno. U slučaju pružanja lažnih podataka, "CREATIVE DRESS" ima pravo prekinuti ili suspendirati bez odgađanja pružanje usluga i održavanje Korisničke registracije.

Čl. 7 (1) Nakon registracije, Korisnik će dobiti jedinstveno korisničko ime i lozinku za pristup uslugama dostupnim na web stranici „CREATIVE DRESS”.

(2) Korisničko ime s kojim se Korisnik registrira ne daje mu nikakva druga prava osim prava na korištenje određenog korisničkog imena u elektroničkoj trgovini CREATIVE DRESS.

(3) Podnositelj registracije u svojstvu predstavnika pravne osobe dužan je upisati svoje puno ime i adresu, odnosno naziv pravne osobe koju zastupa. Prihvaćanjem ovih Uvjeta, jamči i potvrđuje da ima ugovorni odnos s registriranom tvrtkom korisnika. U slučaju netočnih ili obmanjujućih podataka, stranka je lišena prava pristupa uslugama na web-mjestu „CREATIV DRESS”.

(4) Korisnik je dužan poduzeti sve potrebne mjere koje su razumno izvedive kako bi zaštitio svoju lozinku i da ne otkriva svoju lozinku trećim osobama i da odmah obavijesti CREATIVE DRESS u slučaju neovlašteni pristup, kao i vjerojatnost i sumnja na neovlašteni pristup. On snosi odgovornost i rizik zaštite svoje lozinke, kao i za sve radnje koje je on ili treća osoba izvršila koristeći svoju lozinku.

Cl. 8 (1) Korisnik ima pravo pristupa on-line sadržaju, kojem se može lako pristupiti putem web stranice “CREATIVE DRESS”, uključujući uvođenje pristupa CREATIVE DRESS. Korisnik bi mogao spojiti svoje korisničko ime i lozinku.

(2) Korisnik ima pravo na pristup i izmjenu osobnih podataka koji se dostavljaju prilikom registracije.

 NARUDŽBA

Čl. 9 (1) Korisnici koriste sučelje web stranice „CREATIVE DRESS” kako bi sklopili ugovore o prodaji proizvoda koje nudi „CREATIV DRESS” u e-trgovini. Sporazum se može zaključiti i nakon telefonskog poziva.

(2) Smatra se da je ugovor o kupnji i prodaji robe zaključen od trenutka potvrde narudžbe od strane "CREATIV DRESS".

(3) U nedostatku proizvoda, “CREATIVE DREES” zadržava pravo odbiti narudžbu.

Čl. 10 (1) Za prijavu narudžbe, Korisnik se mora registrirati ili identificirati u skladu s odredbama i uvjetima opisanim u ovim Općim uvjetima, kao i ući u sustav identificiranjem korisničkog imena i lozinke.

(2) Nakon odabira jedne ili više stavki ponuđenih na web-mjestu “CREATIVE DRESS”, korisnik mora isti dodati na svoj popis košarica ("košara", "košarica").

(3) Korisnik je dužan dostaviti podatke o isporuci i odabrati način i vrijeme plaćanja cijene, a zatim potvrditi narudžbu putem sučelja e-trgovine.

(4) Prilikom narudžbe korisnik dobiva e-mail potvrdu da je njegova narudžba prihvaćena.

 CIJENE

Čl. 11 (1) Cijene proizvoda koji se nude u internetskoj trgovini su cijene navedene na internetskoj stranici “CREATIVE DRESS” u vrijeme narudžbe, osim u slučaju očite pogreške.

(2) Cijene proizvoda uključuju PDV, u slučajevima kada je naknada propisana.

Čl. 12 “CREATIVE DRESS” zadržava pravo izmjene u bilo koje vrijeme i bez najave cijene proizvoda koji se nude u online trgovini, a takve promjene neće utjecati na već izvršene narudžbe.

Čl. 13 (1) "CREATIVE DRESS" može odobriti popuste za proizvode koji se nude u online trgovini u skladu s bugarskim zakonodavstvom i pravilima utvrđenim “CREATIVE DRESS-om”. Pravila koja se primjenjuju na takve popuste dostupna su na mjestu gdje je popust prikazan.

Popusti se mogu odobriti u raznim oblicima (npr. Promocije, popusti za vjernost koji se dodjeljuju pojedinačno, nasumično ili kao rezultat sudjelovanja u natjecanju ili anketi korisnika).

(2) Različite vrste popusta ne mogu se kombinirati pri naručivanju i kupnji iste robe.

PLAĆANJE

Čl. 14 Kada potrošač vrati proizvod s pravom na povrat uplaćenog iznosa iz bilo kojeg razloga, cijena koju treba vratiti bit će umanjena za iznos popusta dobivenog na proizvodu i samo će se stvarno uplaćeni iznos vratiti.

Čl. 15 (1) Potrošač može platiti cijenu naručene robe koristeći jednu od opcija navedenih na web stranici po svom izboru. Na http://creative-hr.eu/ moguće je platiti gotovinom.

(2) Ako Korisnik odabere kurirsku i gotovinsku opciju plaćanja, on / ona mora platiti cijenu naručenih artikala zajedno s kurirskom dostavnom cijenom po primitku robe.

Čl. 16 Ako se korisnik opredijeli za način plaćanja koji uključuje pružatelja usluga platnog prometa treće strane, korisnik može biti vezan uvjetima i uvjetima te / ili naknadama takve treće strane.

Čl. 17 “CREATIVE DRESS” nije odgovoran ako je način plaćanja koji uključuje pružatelja usluga platnog prometa treće strane nedostupan ili na drugi način nedostupan iz razloga koji se ne mogu pripisati pogrešci “CREATIVE DRESS”.

DOSTAVA

Čl. 18 (1) Dostava naručene robe vrši se dostavljačem na određeni ured ili adresu dostave na području Republike Bugarske. Isporuka je na trošak Korisnika, osim ako je na http://creative-hr.eu/ navedeno drugačije.

(2) Prije slanja naručene robe "CREATIVE DRESS" ima pravo kontaktirati Korisnika na telefonski broj koji on odredi, kako bi odredio pojedinosti narudžbe i / ili isporuke.

(3) "CREATIVE DRESS" nije odgovoran za neizvršavanje naloga u slučajevima kada je Korisnik naveo netočne, nepotpune i / ili netočne osobne podatke, uključujući kada je naveo nepotpunu, netočnu ili fiktivnu adresu ili telefon.

(4) Ako je ugovorena avansna uplata, nalog se šalje 3-5 dana nakon primitka uplate. Ako korisnik želi da njegova narudžba stigne prije određenog datuma, pita se je li to moguće.

Čl. 19 Isporuka je unutar rokova opisanih u svakoj opciji isporuke u modulu Interface narudžbe. U izvanrednim okolnostima, "CREATIVE DRESS" zadržava pravo produžiti rok isporuke tako da pravodobno obavijesti Korisnika.

Čl. 20 (1) Naručena roba se dostavlja protiv potpisa, a veće stavke (prema odluci kurira) dostavljaju se na ulaz u zgradu.

(2) Korisnik je dužan pregledati robu u trenutku njihove dostave i odmah obavijestiti o eventualnim nedosljednostima, nedostacima i propustima. Ako korisnik to ne učini, pretpostavlja se da je dostava prihvaćena bez prigovora.

Čl. 21 (1) U slučaju nemogućnosti ili poteškoća za osobnu dostavu primatelju, pošiljke se isporučuju na sljedeći način:

(a) za službenu adresu - osobi koja radi na adresi, navodeći ime osobe koja je primila pošiljku; 

(b) za kućnu adresu - člana kućanstva, navodeći ime osobe koja je primila pošiljku.

(2) Ako pošiljku ne može predati kurir ili kurir "CREATIVE DRESS", osoba koja je poslala pošiljku će nazvati kontaktni broj naveden od strane Korisnika kako bi odredio iz kog kurirskog ureda može primiti Korisnik isporuka.

(3) U slučaju nemogućnosti kontaktiranja s korisnikom, ugovor na daljinu automatski se kvari.

Čl. 22 (1) U slučaju međunarodnih isporuka, primjenjuju se pravila za isporuku i primitak pošiljaka na odgovarajuću nacionalnu poštansku uslugu, kao i odgovarajuće nacionalno zakonodavstvo zemlje odredišta robe.

(2) Svi uvozni troškovi za uvoz robe su na teret Korisnika. Potrošač ne može tražiti povrat novca ako odbije platiti uvoznu naknadu ili primiti pošiljku.

Čl. 23 "CREATIVE DRESS" zadržava pravo izmjene dostupnih načina isporuke i plaćanja i / ili odredbi i uvjeta u bilo koje vrijeme objavljivanjem dostupnih načina isporuke i plaćanja na web-mjestu bez ikakve druge obavijesti

ODBIJANJE UGOVORA I ZAMJENA.

Čl. 24 (1) Potrošač ima pravo odustati od ugovora bez navođenja razloga, bez dospjele naknade ili kazne u roku od 14 dana od dana prijema robe od strane Korisnika ili treće strane.

(2) Kako bi ostvario svoje pravo prema ovoj klauzuli, Korisnik mora jasno obavijestiti "CREATIVE DRESS" o svojoj odluci da se povuče iz ugovora tako što će identificirati robu koju želi vratiti uz navođenje svih pojedinosti o narudžbi i isporuci, uključujući, ali ne ograničavajući se na: sadržaj i vrijednost narudžbe, podatke o osobi koja je izvršila narudžbu, podatke o osobi koja je prihvatila isporuku i datum dostave.

(3) "CREATIVE DRESS" objavljuje na svojoj internetskoj stranici obrazac za ostvarivanje prava na odustajanje od ugovora.

(4) Za ostvarivanje prava na odustanak, "CREATIVE DRESS" pruža potrošaču mogućnost da preko web stranice putem interneta dostavi standardni obrazac za odustajanje ili drugu nedvosmislenu prijavu. U tim slučajevima, "CREATIVE DRESS" odmah šalje potvrdu korisnika o primitku odbijanja na trajnom mediju.

(5) Korisnik je dužan vratiti robu na svoj trošak, zajedno s potvrdom i računom, ako ih ima, predajom "CREATIVE DRESS" -u ili osobi koju je ona ovlastila u roku od 14 dana od dana kada je korisnik svoje pravo povlačenja.

(6) "CREATIVE DRESS" ima pravo odgoditi povrat uplata dok se roba ne vrati ili dok se ne dostavi dokaz da je roba ponovno poslana, ovisno o tome što je ranije.

(7) Ako Korisnik ne ispuni svoju obvezu iz stavka 5 bez obavještavanja "CREATIVE DRESS" o kašnjenju i bez navođenja valjanog razloga za to, smatrat će se da je povukao izjavu o povlačenju Ugovora.

Čl. 25 (1) Potrošač nema pravo odustati od ugovora u slučaju da je predmet ugovora:

  • proizvode izrađene prema pojedinačnim specifikacijama ili jasno personalizirane;
  • proizvodi koji mogu narušiti njihovu kvalitetu ili proizvode s kratkim vijekom trajanja;
  • za novine, časopise ili časopise, uključujući uvezene časopise i časopise za strane jezike;
  • proizvode koji se ne mogu vratiti iz zdravstvenih ili higijenskih razloga, i koji su tiskani nakon isporuke;
  • zapečaćene audio i video zapise ili zapečaćene računalne programe koji su tiskani nakon isporuke. Kada je pružena usluga informacija koja je prilagođena svojoj prirodi i njezino jednokratno primanje od strane Korisnika daje svoj povratak [EA2]

Čl. 26 "CREATIVE DRESS" korisniku vraća plaćenu cijenu za vraćenu robu. Plaćanje Visa i MasterCard karticom. Ako je potreban povrat novca nakon otkaza ili potraživanja plaćenog karticom, iznos će se vratiti na karticu s kojom je izvršeno plaćanje.

REKLAMACIJE

Čl. 27 (1) Potrošač ima pravo na zahtjev za neusklađenost robe s ugovorenim / naručenim kada su nakon isporuke pronađene nedosljednosti s kupoprodajnim ugovorom.

(2) Potrošač ima pravo tražiti robu, bez obzira na to je li proizvođač ili trgovac osigurao komercijalno jamstvo robe ili usluge. Potrošač nema pravo na potraživanje u slučaju nesukladnosti zbog prirodnog trošenja predmeta.

(3) Kada je zadovoljstvo potraživanja izvršeno zamjenom robe drugom koja odgovara dogovorenom, "CREATIVE DRESS" će zadržati izvorne jamstvene uvjete za potrošača.

(4) U slučaju potraživanja robe, potrošač može zahtijevati naknadu uplaćenog iznosa, zamijeniti robu drugom, koja odgovara ugovorenom ili popustu od cijene.

(5) Prigovor se podnosi usmeno na telefonski broj "CREATIVE DRESS" ili u pisanom obliku, putem e-maila, poštom ili adresom tvrtke. "CREATIVE DRESS" omogućuje pristup obrascu zahtjeva na svojoj web-lokaciji.

(6). Kada se podnese zahtjev, korisnik naznačuje predmet zahtjeva, preferirani način podnošenja zahtjeva za potraživanje ili traženi iznos te adresu, telefonski broj i kontaktnu adresu e-pošte.

(7) Prilikom podnošenja zahtjeva potrošač mora priložiti i dokumente na kojima se temelji zahtjev, i to:

  1.  račun ili račun;
  2.  protokole, akte ili druge dokumente kojima se utvrđuje nesukladnost robe ili usluge s dogovorenim;
  3.  druge isprave kojima se utvrđuje osnovanost i veličina potraživanja.

(8) Povlačenje robe široke potrošnje može se zatražiti najkasnije dva mjeseca [EA3] od otkrivanja neusklađenosti s ugovorom, kao i nakon isteka i datuma isteka.

(9). Pojam se zaustavlja za vrijeme potrebno za postizanje dogovora između prodavatelja i potrošača za rješavanje spora.

(10) Ako je CREATIVE DRAES osigurao komercijalno jamstvo za dobro, a rok trajanja jamstva je duži od rokova za podnošenje zahtjeva iz st. 1, potraživanje se može potraživati do isteka komercijalne garancije.

(11) Podnošenje zahtjeva nije prepreka za pokretanje postupka.

(12) "CREATIVE DRESS" vodi registar potraživanja. Dokument se šalje korisniku na e-mail koji je naveo, navodeći broj zahtjeva iz registra i vrstu proizvoda [EA4].

(13) Kada "CREATIVE DRESS" zadovoljava zahtjev, izdat će akt za to, koji će biti sastavljen u duplikatu, te će dostaviti jedan primjerak korisniku.

GARANCIJE

Čl. 28 Potrošači imaju koristi od jamstvenih rokova predviđenih Zakonom o zaštiti potrošača.

JEDNOSTRANI RASKID

Čl. 29 "CREATIVE DRESS" ima pravo, po vlastitom nahođenju, bez obavijesti o jednostranom raskidu ugovora, ako utvrdi da se pružene usluge koriste u suprotnosti s ovim općim uvjetima, zakonodavstvom u Republici Bugarskoj i općeprihvaćenim moralnim normama.

INTELEKTUALNA SVOJINA

Čl. 30 (1) Prava intelektualnog vlasništva u svim materijalima i resursima koji se nalaze na web-lokaciji "CREATIVE DRESS" (uključujući dostupne baze podataka) zaštićena su Zakonom o autorskim i srodnim pravima, pripadaju "CREATIVE DRESS" ili odnosno određenu osobu koja je delegirala pravo korištenja "CREATIVE DRESS" i ne može se koristiti u suprotnosti s mjerodavnim zakonom.

(2) Prilikom kopiranja ili reproduciranja informacija izvan dopuštenih i bilo koje druge povrede prava intelektualnog vlasništva na resursima "CREATIVE DRESS" –a, "CREATIVE DRESS" ima pravo tražiti naknadu za izravnu i neizravnu štetu koju su pretrpjeli u cijelosti veličina.

(3) Ako nije izričito dogovoreno, Korisnik ne smije reproducirati, mijenjati, brisati, objavljivati, distribuirati i na drugi način otkrivati izvore informacija objavljene na web-lokaciji "CREATIVE DRESS".

Čl. 31 (1) "CREATIVE DRESS" se obvezuju da će s dužnom pažnjom omogućiti Korisniku normalan pristup pruženim uslugama.

(2) "CREATIVE DRESS".ima pravo onemogućiti ili izbrisati korisničko ime i lozinku za pristup korisničkom profilu u slučaju da korisnik prekrši prava intelektualnog vlasništva "CREATIVE DRESS" na elementima intelektualnog vlasništva web-lokacije nekretnine.

(3) "CREATIVE DRESS" zadržava pravo da prekine pristup pruženim uslugama nakon obavijesti korisničkom profilu. "CREATIVE DRESS" ima pravo, ali ne i obvezu, prema vlastitom nahođenju, izbrisati izvore informacija i materijale objavljene na svojoj web-lokaciji.

PRESTANAK I ODLAZAK UGOVORA

Čl. 32 (1) Osim u slučajevima predviđenim ovim Općim uvjetima, Ugovor između stranaka prestaje i nakon prestanka rada "CREATIVE DRESS"-a ili prestanka održavanja njegove internetske stranice.

(2). Po prestanku ugovora, "CREATIVE DRESS"deaktivira korisnički profil i briše lozinku za pristup.

(3) Nisu sve čarape, klinovi, kupaći kostimi i donje rublje podložni povratku i zamjeni!

Čl. 33 Osim kako je gore navedeno, bilo koja strana može raskinuti ovaj Ugovor davanjem jedne tjedne obavijesti drugoj strani u slučaju neispunjavanja obveza iz ugovora.

Čl. 34 Pisani oblik ugovora smatra se poštovanim slanjem poruke e-pošte, pritiskom na elektronički gumb na stranici sa sadržajem koju treba popuniti ili odabrati Korisnik ili potvrdni okvir na web-lokaciji itd. slično, pod uvjetom da je izjava zabilježena tehnički tako da se ona može reproducirati.

REGULATORNE AKTIVNOSTI

Čl. 35 Tijela koja upravljaju "CREATIVE DRESS"su Komisija za zaštitu potrošača (CPC) i Komisija za zaštitu osobnih podataka (CPDP) sa sljedećim koordinatama:

O CPK-u:
Web stranica: https://kzp.bg/kontakti
Telefon: 0700 111 22
email: [email protected]
adresa: Sofija, Slavejkov trg, 4A, 3., 4. i 6. Kat

O CPDP-u: 
Web stranica: https://www.cpdp.bg/
Tel: 02 / 91-53-518
email: [email protected]
adresa: Sofija 1592, "Prof. 2 Tsvetan Lazarov

ZAŠTITNA KLAUZULA

Čl. 36 Stranke izjavljuju da ako se bilo koja od odredbi ovih Uvjeta i odredbi pokaže nevaljanim, to neće dovesti do ništetnosti cijelog ugovora ili njegovih dijelova. Nevažeća klauzula bit će zamijenjena obveznim pravilima zakona ili ustaljenom praksom.

IZMJENA OPĆIH UVJETA

Čl. 37 (1) "CREATIVE DRESS"obvezuje se Korisnike obavijestiti o svakoj izmjeni ovih Općih uvjeta u roku od 7 dana od nastanka ove okolnosti na navedenu adresu e-pošte Korisnika.

(2) Kada se ne slaže s izmjenama i dopunama Općih uvjeta, potrošač ima pravo odustati od ugovora bez navođenja razloga i bez naknade ili odštete. Radi ostvarivanja ovog prava, Potrošač treba obavijestiti "CREATIVE DRESS"u roku od mjesec dana od primitka obavijesti iz prethodnog stavka.

(3) U slučaju da Korisnik ne iskoristi svoje pravo na odustanak od ugovora na način kako je to propisano ovim Općim uvjetima, smatra se da je izmjena prihvaćena od strane Korisnika bez prigovora.

PRIMJENJIVO PRAVO

Čl. 38 Za sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Općim uvjetima primjenjuju se odredbe važećeg zakonodavstva Republike Bugarske.

 

Standardni obrazac za ostvarivanje prava na povlačenje:
(popunite i pošaljite ovaj obrazac samo ako želite otkazati ugovor)

Do

……

Ovime vas obavještavamo da odustajemo od kupoprodajnog ugovora sljedećih proizvoda / pružati sljedeću uslugu:

 …………

Naručeno na / primljeno na- ...............

Korisničko ime / a -............................

Adresa korisnika - .............................

Potpis korisnika: ................................
(samo ako je ovaj obrazac na papiru)

Datum: ........................................

Standardni obrazac za ostvarivanje prava na reklamacije:

Do ………

Ovime vas obavještavam/-mo da sam utvrdio neusklađenost robe /-a usluga / - e s dogovorenim.

Predmet zahtjeva:………………………………………

Naručeno na / primljeno na -......................

Poželjan način zadovoljavanja robe:

1. Povrat uplaćenog iznosa;

2. Zamijenite robu drugom, koja odgovara dogovorenom;

3. Popust na cijenu;

4. Besplatno obavljanje popravaka prema čl. 113. i 114. Zakona o zaštiti potrošača.
(zaokružite željenu opciju)

Poželjan način zadovoljstva usluge:

1. Provesti uslugu u skladu s ugovorom;

2. Popust na cijenu ;

3. Povrat uplaćenog iznosa.
(zaokružite željenu opciju)

Prilažem sljedeće dokumente:

1. račun ili faktura;

2. protokole, akte ili druge dokumente kojima se utvrđuje nesukladnost robe ili usluge s dogovorenim;

3. druge dokumente kojima se utvrđuje zahtjev na temelju i veličine.
(zaokružite željenu opciju)

Zahtijevani iznos: .................................

Korisničko ime (imena) - ..............................................

Adresa korisnika - .......................................................

Potpis korisnika: .......................................................
(samo ako je ovaj obrazac na papiru)

Datum: ...............................